Home

Ilość odsłon: 4159   Data publikacji:  2005-08-24

    Zapraszamy do umieszczania reklam w folderze
"Hajnówka brama do Puszczy"

     Urząd Miasta w Hajnówce podjął inicjatywę wydania folderu „HAJNÓWKA BRAMA DO PUSZCZY”.  Publikacja ta ma być jednym z elementów gospodarczej i turystycznej promocji naszego miasta i regionu. Zawarty w nim materiał ukaże atrakcje turystyczne i kulturalne, walory przyrodnicze oraz potencjał gospodarczy Hajnówki. Pragniemy, by zawarty w nim materiał reklamowy przyczynił się do promocji przedsiębiorstw i firm działających na naszym terenie. Informacja przedstawiona będzie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
      Folder będzie dystrybuowany podczas imprez promocyjnych, targów gospodarczych i tury-stycznych w kraju i za granicą. Mamy nadzieję, iż publikacje przyczynią się do zintensyfikowania i rozszerzenia kontaktów turystycznych i handlowych.
      Techniczna strona przedsięwzięcia realizowana będzie przez Agencję Reklamową Logo-Art z Hajnówki w oparciu o współpracę z Urzędem Miasta.
    Liczymy na to, że docenicie Państwo korzyści płynące z możliwości zaprezentowania swojej firmy w folderze i dołączycie informacje reklamowo-promocyjne do przygotowywanej publikacji.

Zgłoszenia reklam przyjmuje:

Agencja Reklamowa LOGO-ART
17-200 Hajnówka
ul. Batorego 46
tel. (85) 6826285, 6832145


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444