Home

Ilość odsłon: 4098   Data publikacji:  2005-08-04

Obchody Święta Wojska Polskiego w Hajnówce

    Urząd Miasta Hajnówka jest współorganizatorem obchodów Święta Wojska Polskiego, organizowanych w najbliższą niedzielę, tj. 07 sierpnia 2005 r., w Hajnówce. Na ten dzień planowana jest wizyta Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

      W uroczystościach wojskowych przy Soborze Św. Trójcy w Hajnówce uczestniczyć będzie Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy MIRON, Biskup Hajnowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.
     Tego dnia, ok. godz. 1330 planowany jest przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej WP spod Urzędu Miasta Hajnówka do Amfiteatru Miejskiego, gdzie po oficjalnym otwarciu imprezy – Studio Lato Radia Białystok 2005, ok. godz. 1405, na boisku przy amfiteatrze odbędzie się pokaz musztry paradnej w wykonaniu goszczącej w Hajnówce reprezentacji WP.
     Orkiestra Reprezentacyjna WP wraz z Kompanią Reprezentacyjną WP funkcjonuje w strukturach Batalionu Reprezentacyjnego WP, wspólnie realizując zadania reprezentacyjne WP.
   Głównym zadaniem orkiestry jest muzyczna oprawa podczas oficjalnych uroczystości państwowych i wojskowych. Orkiestra bierze udział w uroczystych powitaniach głów państw, dowódców wojskowych oraz innych ważnych osobistości. Uczestniczy w uroczystościach rocznicowych w miejscach pamięci narodowej w kraju i za granicą, a także w uroczystych odprawach wart z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej  Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Największą atrakcyjnością cieszą się pokazy musztry paradnej, czyli widowiska muzyczno-choreograficzne, bogate w wojskową paradę i zawsze chętnie odbierany polski repertuar.
   Żołnierze brep WP zabezpieczają powitania głów państw, szefów rządów i dowódców wojskowych. Biorą udział jako wojskowa asysta honorowa w uroczystościach pogrzebowych żołnierzy oraz osobistości świata polityki i kultury. Do ich głównych zadań należy:

§         zabezpieczanie zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych;

§         planowanie i organizowanie szkolenia pododdziałów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do zabezpieczenia uroczystości;

§         realizowanie zadań reprezentacyjnych przy siedzibie Prezydenta RP oraz podczas wizyt oficjalnych składanych Prezesowi Rady Ministrów;

§         utrzymywanie stałej gotowości bojowej oraz wykonywanie innych zadań.

     Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w uroczystościach najwyższej rangi reprezentuje Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i Marynarkę Wojenną.

MM


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444