Home

Ilość odsłon: 3812   Data publikacji:  2005-10-10

Czy zakład zagospodarowania odpadów będzie na ul. Poryjewo ?

    Kolejne spotkanie 5 października władz miasta Hajnówki z mieszkańcami ulicy Poryjewo, w sprawie likwidacji wysypiska śmieci i powstania w tym miejscu nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów, nie zakończyło się zmianą planów jego lokalizacji.

   Podczas ostatniej sesji postulat mieszkańców ulicy Poryjewo, aby zakład powstał w innym miejscu, radni uznali za bezzasadny. Miasto nie dysponuje żadnym innym placem na budowę takiego obiektu.
   - Wielokrotnie obiecywano nam na przestrzeni lat, że wysypisko zostanie przeniesione w okolicę wsi Chytra – mówi Jadwiga Wiluk, mieszkanka ulicy Poryjewo - Byliśmy mamieni obietnicami, a teraz okazało się, że jest tam rezerwat ptaków, a jego tereny miasto sprzedało towarzystwu ochrony ptaków.
   - Nie czuję się winny wobec takich zarzutów – powiedział burmistrz Anatol Ochryciuk – Nie za tej kadencji samorządu powstało to wysypisko i nie ja sprzedałem tereny na rezerwat. Przyznam, że przez 30 lat istnienia śmietnika, rzeczywiście nic w tej sprawie nie robiono. Zakład zagospoda-rowania odpadami musi jednak powstać w tym miejscu. Chciałbym, abyśmy wspólnie znaleźli rozwiązanie tego problemu. Angażowaliśmy do planowania tej inwestycji najlepszych fachowców, takich jak profesor Wandrasz, który jest uznanym autorytetem nie tylko w Polsce. Możemy zapewnić, że taki zakład jest całkowicie bezpieczny i nie jest uciążliwy dla otoczenia. Są tego przykłady w kraju. W wyniku konsultacji na nowym planie zagospodarowania przestrzennego odsunęliśmy znacznie budowę obiektu od siedzib mieszkańców.


Mieszkańcy protestują bo nie chcą sąsiedztwa wysypiska i obawiają się również
sąsiedztwa zakładu zagospodarowania odpadów.

   - Nasze protesty wynikają z braku zaufania do obietnic odnośnie bezpieczeństwa zakładu – twierdzą mieszkańcy okolic wysypiska – Teraz roi się tu od prusaków. Nie z własnej winy ponosimy skutki takiego sąsiedztwa. Trucie owadów kosztuje niemałe pieniądze, szkodzi naszemu zdrowiu, a w dodatku wstydzimy się, że mamy w domu robactwo. Jesteśmy zbulwersowani wynikiem głosowania na sesji. Radni uznali, że nie ma problemu, a nasze żądania i skargi są bezpodstawne. Nasi przedstawicie, których wybraliśmy, aby nas bronili, nie uznają naszej krzywdy. A odpowie-dzialne za wysypisko firmy, mało skutecznie zapobiegają rozmnażaniu i rozprzestrzenianiu się owadów.
   Nad wysypiskiem nadzór sprawuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce.
Jak twierdzi prezes Jarosław Kot w 2005 roku na dezynsekcję wydano blisko 15 tys. zł., a owady wytruwane były już kilka razy. Regularne pryskanie odbywa się co dwa tygodnie. Wkrótce wszystkie skarpy będą profilaktycznie obsypane wapnem chlorowanym. Powodem przedostania się owadów poza teren wysypiska mogło być jego plądrowanie po godzinach zamknięcia. Dlatego śmietnik będzie pilnowany nie tylko w porze otwarcia.
    Powstanie zakładu zagospodarowania odpadów jak obiecują władze miasta, ma całkowicie zlikwidować problemy prusaków, gryzoni, rozprzestrzeniającego się fetoru oraz przede wszystkim w bardzo szybkim tempie rosnącą górę śmieci. Brak zgody mieszkańców ulicy Perejewo na budowę takiego zakładu, spowoduje nie tylko lawinę odpadów komunalnych na peryferiach miasta, ale przede wszystkim drastyczny wzrost kosztów wywózki do odległych wysypisk i przedsiębiorstw utylizacyjnych. Znajdzie to szybko odzwierciedlenie w cenach za usługi wywożenia śmieci dla pozostałych ponad 24 tys. hajnowian.
   Dodatkowym ważnym aspektem w sfinalizowaniu konsultacji z mieszkańcami, jest możliwość  pozyskania dotacji z Funduszu Spójności, który na takie cele dysponuje około 10 mln. euro. Istnieje duża szansa na uzyskanie dofinansowania nawet blisko 80 mln. zł. Aby wypracować wspólną koncepcję utylizacji odpadów, 26 gmin z trzech powiatów woj. podlaskiego utworzyło Związek Komunalny Gmin, dzięki któremu łatwiej będzie pozyskać dotacje z Funduszu Spójności.
   W ramach rekompensaty Miasto jest w stanie już w przyszłorocznym budżecie uwzględnić poprawę infrastruktury komunalno - technicznej ulicy Poryjewo. Aby polepszyć warunki zamieszkania, planowany jest tam wodociąg oraz poprawa nawierzchni drogi. Zdecydowanym na zmianę miejsca zamieszkania, burmistrz umożliwia również wymianę placów na inne w granicach miasta.
   Aby przekonać mieszkańców okolic wysypiska do nieszkodliwości i braku uciążliwości zakładu zagospodarowania odpadami, zaplanowano wyjazd do działającego już takiego w kraju. Odbędzie się on w połowie października, na co mieszkańcy wyrazili zgodę oraz chęci. Po powrocie podjęte będą kolejne rozmowy i uzgodnienia.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444