Home

Ilość odsłon: 3754   Data publikacji:  2005-10-03

Trwa Akcja "Atlantyda"

    Skazani z AŚ Hajnówka w ramach programu "Atlantyda" uczestniczą obecnie w pracach na starym prawosławnym cmentarzu we wsi Werstok.

      Werstok to mała parafia położona przy samej granicy z Białorusią. Swoim zasięgiem obejmuje kilka okolicznych, niewielkich wiosek: Długi Bród, Piaski, Witowo. Wioski te powoli pustoszeją, młodzi ludzie wyjechali, odwiedzają te tereny jedynie latem. We wsiach pozostali starsi ludzie, zżyci z tą ziemią, nie wyobrażający sobie zmiany miejsca zamieszkania. Część domów kupiona została przez przyjezdnych, nazywanych tu „warszawiakami”. Odwiedzają oni swoje domy jedynie w okresie wakacji. Przyjezdnych przyciąga na te tereny dziewicza przyroda, czyste powietrze i niespotykana nigdzie różnorodność religijno – kulturowa.
    Parafia Werstok jest starą parafią, jej początki sięgają  XIX wieku. Miejscowi mówią, że cerkiew ufundował właściciel ziemski, mający niedaleko swój dwór. Na cmentarzu, w jego starej, zaniedbanej części widać jeszcze ślady pierwszego okresu istnienia parafii. Kilka drewnianych krzyży, kilka żeliwnych i daty 1880, 1883, nazwiska pisane cyrylicą. Niedługo człowiek odda to miejsce przyrodzie, krzyże padają, gniją, pamięć przemija.

Prace na takim cmentarzu to dla skazanych nieoceniona lekcja historii. Wielkie zaintereso-wanie wzbudza to, co można odczytać z tablic nagrobnych. Wiele jest mogił dzieci, których śmiertelność w przeszłości była ogromna. Również występuje wiele grobów zmarłych 20 – 30 letnich. Gro mogił młodych ludzi to nagrobki z okresu 1940 – 1955. Ofiary wojny, partyzanci, ofiary działań podziemia zbrojnego.
     Prace w takich miejscach to dla skazanych poza wspomnianą lekcją historii lekcja pokory, okazja do zastanowienia się nad sensem i wartością życia, to również okazja uczynienia bezinteresownego dobra dla innych.

AC

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444