Ilość odsłon: 3692   Data publikacji:  2005-05-16


Dni otwarte Ochotniczych Hufców Pracy w hajnowskim
Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej.

OHP nie jest już ostatnią deską ratunku, gdzie udawał się młody człowiek z nieukończoną podstawówką. OHP nie jest także obowiązkową wakacyjną pracą w sezonie wakacyjnym uczniów szkół średnich. Tak było kiedyś. Teraz OHP ma profesjonalnych doradców zawodowych, którzy skupiają się na specyficznych testach, bardzo pomocnych w wyborze zawodu.

- Prezentujemy Centrum Edukacji Pracy Młodzieży, które zajmuje się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym, poradnictwem – tłumaczy Agnieszka Jankiewicz, dyrektor Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Białymstoku.- Obecnie realizujemy II edycję programu Europejskiego Funduszu Społecznego „Twoja wiedza, twój sukces”, prezentujemy również programy w ramach rządowego programu aktywizacji zawodowej „Pierwsza praca” z ministerstwa gospodarki i pracy. Zachęcamy wszystkich, aby się zapoznali z naszą ofertą, ponieważ większość myśli, że Ochotnicze Hufce Pracy, to tylko szkoła, a my chcemy pokazać, że proponujemy szereg innych działań dla młodzieży w wieku 15-25 lat, która poszukuje pracy, chce być aktywna na rynku pracy, która chce brać udział w projektach. Mamy bardzo dużo propozycji dla tej młodzieży. Prowadzimy także warsztaty dla osób bezrobotnych.


Agnieszka Jankiewicz, dyrektor Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Białymstoku,
podczas zajęć z uczniami gimnazjum nr 1 w Hajnówce

Hajnówka była piątym dniem otwartym OHP. W ramach ogólnopolskiego programu „pierwsza praca”, powstało 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Został także powołany pięćdziesiąty ośrodek, metodyczny, który mieści się w Warszawie. W mobilnych centrach, są zatrudnieni doradcy zawodowi, którzy prowadzą zajęcia grupowe z młodzieżą, porady indywidualne, testy indywidualne.

- Wszystko jest skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat, uczącej się, studenckiej, poszukującej pracy – dodaje Agnieszka Jankiewicz. - Mamy samochód, którym się przemieszczamy, wozimy laptopy, tablicę multimedialną. Sprzęt mamy super, więc młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach i korzysta z naszej pomocy. Wszystko zostało specjalnie zakupione, a kadra wykwalifikowana, po studiach podyplomowych i ustawicznie szkolona. Mamy już doświadczenie, bo na co dzień prowadzimy takie zajęcia z młodzieżą, a zapotrzebowanie jest ogromne.

Mobilne Centrum Informacji odwiedziło  wszystkie powiaty. Jeden dzień w każdym mieście. 17 maja odbędzie się konferencja podsumowująca działania, na Uniwersytecie w Białymstoku. Przyjeżdżamy do Hajnówki ze swoimi programami, zaprasza nas Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Przyjeżdżamy na zajęcia do młodzieży ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. To jest program pod kątem rynku pracy, jak wejść na rynek pracy, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie listów motywacyjnych, różne testy na predyspozycje.

Dla gimnazjalistów mamy program pod kątem wyboru szkoły. Proponujemy jaką szkołę mogą wybrać po gimnazjum. Mobilne Centrum nie jest skierowane do osób z Białegostoku, a z terenów wiejskich i małych miast, gdzie dostęp do informacji zawodowej jest utrudniony i młodzież nie ma instytucji z których mogłaby skorzystać na miejscu. Dlatego jeździmy.

Krystyna Kościewicz


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444