Home

Ilość odsłon: 3384   Data publikacji:  2005-11-16

Zakład zagospodarowania odpadów jednak powstanie

    Trwające od kilku miesięcy w Hajnówce publiczne dyskusje na temat likwidacji wysypiska śmieci zakończyły się osiągnięciem porozumienia władz miasta z mieszkańcami okolic składowiska. Wyrazili oni zgodę na jego rekultywację i budowę zakładu zagospodarowania odpadów.

       Delegacja mieszkańców ulicy Poryjewo w ostatnich dniach października uczestniczyła w wyjeździe zorganizowanym przez urząd miasta do Zabrza, gdzie od kilku lat funkcjonuje podobny zakład. Celem wycieczki było przekonanie hajnowian o bezpieczeństwie takich obiektów. Oglądany zakład, który obsługuje zdecydowanie większą bo ponad 300 tysięczną aglomerację, okazał się bezwonny i nieuciążliwy dla okolicznych mieszkańców.
    - Byliśmy sceptyczni, ale też i po części za tym, aby ZZO funkcjonowało w Hajnówce – powiedział Adam Mączka, mieszkaniec ulicy Poryjewo – Jednak najbardziej obawiamy się uciążli-wości likwidacji tego wysypiska. Zastanawiamy się jak zniesiemy tę rekultywację. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, aby wiedzieć, jakie podczas tych czynności będą zapachy, rozprzestrzeniające się robactwo i gryzonie.

 

    - Zlikwidowanie obecnego wysypiska poprzez posegregowanie i utylizację śmieci jest bezdyskusyjne – powiedział Bazyl Stepaniuk, zastępca burmistrza – W Zabrzu zgromadzone wcześniej śmieci są przysypywane ziemią i obsiewane trawą zgodnie z decyzją wojewody śląskiego. Jednak na naszym terenie nie jest możliwe tworzenie takich sarkofagów. Bliskość Puszczy Białowieskiej, rezerwatu ptaków a najbardziej przedostawanie się szkodliwych związków do wód gruntowych, nie pozwala na pozostawienie odpadów pod ziemią. Ta góra śmieci musi zniknąć.
   Mieszkańcy ulicy Poryjewo od dawna obawiają się spożywania wody z własnych ujęć. Wielokrotnie występowali o podanie im rezultatów badań, ale do dziś nie znają ich wyników.

   - Na hajnowskim wysypisku są zamontowane trzy urządzenia monitorujące stan wody. Są pobrane próbki wody i rezultaty analiz będą znane w połowie listopada. Wykonane poprzednio badania wykazały niezadowalający stan wody. Dostarczymy je dla każdego zainteresowanego. Nie należy oczekiwać, że najnowsze wyniki będą lepsze. Pierwszą czynnością jaką podejmiemy, jest doprowadzenie na ulicę Poryjewo wodociągu. – twierdzi Bazyl Stepaniuk.
    Dodatkową inwestycją jaką wykona samorząd w ramach rekompensaty za uciążliwe sąsiedztwo składowiska, będzie doprowadzenie kanalizacji oraz poprawa nawierzchni ulicy. Ponadto dzielnica zyska nowe oświetlenie. Tymczasem domostwa oddzielono od wysypiska pasem zieleni, na którym zasadzono blisko 2 tys. drzewek. Zdaniem mieszkańców należy dodatkowo powiększyć taki pas, nawet kosztem niektórych lokalnych dróg.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444