Home

Ilość odsłon: 5191   Data publikacji:  2005-11-09

Nowe nazwy ulic

    Decyzją Rady Miasta Hajnówka nadano nowe nazwy ulicom: Jana Filipczuka i Tamary Sołoniewicz

      Jan Filipczuk

      Z inicjatywy mieszkańców Hajnówki, w szczególności byłych pracowników Zakładów Suchej Destylacji Drewna, do Rady Miasta wpłynął wniosek o upamiętnienie nieżyjącego już mieszkańca naszego miasta Jana Filipczuka. Propozycją grupy inicjatywnej tego przedsięwzięcia którą reprezentują: Michał Turonek, Mieczysław Ludwiczak, Piotr Pietruczuk, Zdzisław Bondaruk oraz Włodzimierz Poskrobko, było nazwanie nazwiskiem Jana Filipczuka jednej z ulic Hajnówki. Po wnioskiem podpisało się blisko 100 osób, znających i pamiętających Jana Filipczuka.
   26 października Rada Miasta po rozpatrzeniu postulatu, przychyliła się do wniosku i nadała nazwę ulicy, która prowadzi do byłej bramy Zakładów Suchej Destylacji Drewna.


ulica Jana Filipczuka

 
   Jan Filipczuk w ciągu 79 lat życia (1910-1989) mieszkał i pracował w Hajnówce. Przez 47 lat pracował w jednym zakładzie pracy, Zakładach Suchej Destylacji Drewna. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw technicznych.
    Urodził się 17 lipca 1910 r. we wsi Pogorzelce. Do szkoły uczęszczał w Białowieży. Ukończył Technikum Kolejowe w Brześciu . Rozpoczął pracę w ZSDD jako mistrz zmianowy. Był jednym z głównych inicjatorów i realizatorów modernizacji i rozbudowy ZSDD. Był aktywnym członkiem zespołu do spraw wykorzystania gazów niekondensujących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zakładu i osiedla przyzakładowego. Współtworzył proces wdrożenia zastępczej  technologii wytwarzania kwasu octowego oraz aktywnie udzielał się przy przedsięwzięciach na rzecz ekologii pracując nad likwidacją szkodliwych ścieków do rzeki Leśnej.  Był głównym inicjatorem budowy osiedla Millenium, Hajnowskiego Domu Kultury oraz mieszkań dla załogi zakładu. Szanowany przez personel, skromny i odpowiedzialny.
Był bezpartyjny. Wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi  miedzy innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi.
Na emeryturę odszedł w 1975 r.

(Opracowano na podstawie informacji autorstwa Michała Turonka)

Tamara Sołoniewicz

     Fragment ulicy Białostockiej biegnący obok Hajnowskiego Domu Kultury do ul. Ks. Dziewiato-wskiego decyzją Rady Miasta Hajnówka z dn. 26 października 2005 r., nosi nazwę Tamary Sołoniewicz.


ulica Tamary Sołoniewicz

  Tamara Sołoniewicz urodziła się 17 września 1938 roku w Narewce. Tu ukończyła szkołę podstawową, następnie w pobliskim Michałowie liceum ogólnokształcące. Studiowała na wydziale filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Podyplomowym Studium Dziennikarskim. Z Telewizją Polską związana była od połowy lat 60. Pracowała w Dzienniku Telewizyjnym, redakcji reportażu Programu I, redakcji społecznej i filmu dokumentalnego. Realizowała również filmy dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Łodzi oraz dla stacji zagranicznych. W latach 90. związała się z białostockim oddziałem Telewizji Białystok. 
    Tematem większości jej filmów była rodzinna Białostocczyzna. Pierwszy, jeszcze czarno-biały, film o tym terenie zrealizowała w 1966 roku. "Miasteczko na skraju puszczy" - to filmowa opowieść o ówczesnym życiu Hajnówki. Wiele jej filmów było nagradzanych  na festiwalach w kraju i zagranicą. Najbardziej znane i utytułowane jej filmy to: "Matecznik" - złoty Ekran w 1975 roku, "Antygona w Stodole" - nagroda Brązowego Lajkonika na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Krakowie, "Hela Pacewiczówna z Zadworzan" - srebrny Lajkonik na FFD, "Ziemia" - Gran Prix FFD, "Wąski tor" - w 1981 roku nagroda "Solidarności" oraz pierwsza nagroda na Festiwalu Filmów Społeczno-Politycznych w 1984 r., "Polski podrzutek" - nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 1997 roku. Ostatniego filmu już nie skończyła. Zmarła 18 lipca 2000 roku.

(Źródło informacji o Tamarze Sołoniewicz www.wrotapodlasia.pl)


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444