Home

Ilość odsłon: 2930   Data publikacji:  2005-07-26

IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych  Rzeczpospolita Obywatelska 23-24 września 2005 roku, Uniwersytet Warszawski

    23 i 24 września 2005 roku odbędzie się w Warszawie IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Na spotkanie to, oprócz organizacji pozarządowych, zaproszeni również będą przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

       Przedmiotem forum będzie dyskusja m.in. nad kształtem społeczeństwa obywatelskiego oraz nad współpracą pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym. Forum będzie więc dobrą okazją do rozmowy pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacji oraz do omówienia ważnego dla nas tematu współpracy.
Od 1996 roku Ogólnopolskie Fora Inicjatyw Pozarządowych stanowią formę dialogu, agory i wymiany doświadczeń oraz dyskusji ideowej o trzecim sektorze. Celem
i efektem tych spotkań jest integracja sektora, a zarazem szeroka prezentacja jego dorobku, zarówno wśród samych organizacji, ich beneficjentów jak i partnerów – administracji publicznej, mediów i biznesu.
W czasie IV OFIP odbędzie się dwudniowa konferencja, jarmark dla mieszkańców Warszawy, wystawa 16 lat sektora pozarządowego w III Rzeczpospolitej, pokazy spotów społecznych oraz Targi Infrastruktury.
Każda organizacja lub instytucja, która chce wziąć udział w IV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych powinna wypełnić kartę zgłoszeniową (po jednej karcie
na każdą osobę przyjeżdżającą na OFIP) i przysłać ją pocztą (Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych; ul. Szpitalna 5/5; 00-031 Warszawa, z dopiskiem IV OFIP) lub faksem (22 828 91 28 wew.118) lub mailem ofip@fip.ngo.pl  lub wypełnić w internecie  www.bazy.ngo.pl/ofip.asp  do 31 lipca.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ofip.ngo.pl  lub pod numerem telefonu:
(22) 828 91 28 wew. 151 lub 124.

Karta zgłoszenia do pobrania >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444