Home

Ilość odsłon: 4147   Data publikacji:  2005-07-19

Pamiętali o rocznicy

    61 lat temu 18 lipca w Hajnówce skończyła się niemiecka okupacja. Niektórzy mieszkańcy miasta pamiętali o tej rocznicy.

     W dniu 17 lipca 1944 r. dotarły do Hajnówki przez Puszczę oddziały piechoty radzieckiej. Walka toczyła się nad rzeczką Leśna, koło dzielnic Podlasie i Placówka, w pobliżu cmentarzy oraz w dzielnicy „Czworaki". Niemcy wysadzili stację kolejową i zrywali tory. Walka o Hajnówkę nie trwała długo. Losy bitwy rozstrzygnęła radziecka artyleria rakietowa, która nadciągnęła od strony Narewki. Zginęło wielu Niemców, Węgrów i żołnierzy radzieckich. Hajnówkę wyzwalały wojska radzieckiej 65 Armii pod dowództwem gen. Pawła Batowa.
    Niewielu mieszkańców naszego miasta pamięta lub chce pamiętać o tej rocznicy. 18 lipca na grobach żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w walkach o Hajnówkę nielicznie zapłonęły znicze.
Delegacja władz miasta w osobie Bazyka Stepaniuka, zastępcy burmistrza oraz Marty Trochimczyk, kierownika referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, złożyła kwiaty na pomnikach ku czczi poległych.
    Na cmentarzu żołnierzy radzieckich w dniu rocznicy, dwie uczennice Zespołu Szkół Nr. 2 porządkowały pomniki.
    - Wiemy o rocznicy i pamiętałyśmy o niej - mówią Ania Turowska i Agnieszka Moroz z kl.VI c
ZS Nr.2 - Chodzimy na szkolne kółko historyczne, na którym byłyśmy tu na wycieczce. Czasem, kiedy nie mamy co robić, przychodzimy posprzątać cmentarz. Pani Nela Szczuka, która prowadzi nasze kółko historyczne, opowiadała nam o wyzwoleniu Hajnówki. Byłyśmy dziś też na grobie byłego patrona naszej szkoły Aleksego Florenki.
    - Dziewczynki dowiodły, że pamięć o takim fakcie jak wyzwolenie, jest w ludziach i jest kultywowana - mówi zastępca burmistrza Bazyl Stepaniuk - Dowodem tego jest, że w ramach zajęć szkolnych są przekazywane wiadomości z historii naszego miasta. Jesteśmy tym pokoleniem, które nie doświadczyło tragedii tamtych lat. Ale znajomość historii każe uczczić pamięć ludzi, którzy zginęli tu w walce z hitlerowskim okupantem.


Delegacja Urzędu Miasta Hajnówka przed pomnikiem Bolesława Bierwiaczonki


Na cmentarzu żołnierzy radzieckich


Ania Turowska i Agnieszka Moroz z kl.VI c ZS Nr.2

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444