Home

Ilość odsłon: 4483   Data publikacji:  2004-09-30

Bezpieczeństwo imprez masowych

Szkolenie z zakresu nowych przepisów na temat bezpieczeństwa imprez masowych, zorganizowała Powiatowa Komenda Policji w Hajnówce. Do udziału w powiatowej konferencji zaproszono szefów samorządów lokalnych, ośrodków kultury, SANEPID, firm ochroniarskich, straży pożarnej.


Podczas roboczej konferencji na temat bezpieczeństwa imprez masowych. Od lewej Aniela Monach, zastępca komendanta hajnowskiej policji, Andrzej Ponurkiewicz, powiatowy komendant policji w Hajnówce i Zbigniew Kamieński, ze Sztabu Policji w Białymstoku.

– Nasza konferencja ma charakter roboczy – mówi Andrzej Ponurkiewicz, komendant powiatowy hajnowskiej policji. - Poświęcamy ją organizacji i bezpieczeństwu imprez masowych. Mamy ku temu powody, gdyż z roku na rok, na terenie powiatu jest organizowanych coraz więcej rozmaitych imprez. Wszystkie imprezy, które dotychczas zabezpieczaliśmy, na szczęście odbyły się bez żadnych ekscesów czy chuligańskich wybryków. Sytuacje, które mogły zagrażać bezpieczeństwu i rodzić skutki w zakłóceniu ładu i porządku publicznego, były duszone w zarodku. To oczywiście zasługa organizatora, który dostosował się do naszych wymogów. Już od kilku lat prowadzimy dość rygorystyczne przestrzeganie w spełnieniu wymogów przed organizacją imprezy masowej.
Konferencja odbyła się w czasie, gdy ustawa o imprezach masowych została znowelizowana. Ze szczegółowymi wymogami praktycznymi i prawnymi zapoznawał podisp. Zbigniew Kamieński, ze Sztabu Policji w Białymstoku, ekspert w dziedzinie organizacji i zabezpieczania imprez masowych. - Wychodzę z założenia, że ani sam organizator, ani sama policja, czy ktokolwiek inny działając w pojedynkę nie jest w stanie opanować różnego rodzaju aktów przemocy, agresji na imprezach masowych. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu, w powiecie hajnowskim zawiąże się koalicja na rzecz poprawy bezpieczeństwa – powiedział Zbigniew Kamieński. - Należy pamiętać o tym, że dzisiaj ja jestem organizatorem, robię wszystko jak najtaniej, aby jak najwięcej zarobić, bo takie są czasy, ale zapominam o najważniejszym – gdy oszczędzę na imprezie, może być tak, jak widzimy z telewizji: ciężkie pobicia naszych bliskich na imprezach masowych. Co wtedy? Chyba lepiej, gdy jesteśmy przekonani, że organizator imprezy masowej dołożył wszelkich starań, aby impreza była bezpieczna i wesoła.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, w zmienionej formie, obowiązuje od 11 września b.r. Nakłada na organizatora imprez dodatkowe obowiązki, ale również daje bardzo duże uprawnienia. Organy wydające zezwolenie, mają szereg nowych uprawnień łącznie z przerwaniem imprezy masowej w każdej chwili. Nie ważne, czy to będzie początek, środek, czy końcówka. Mimo, że jeszcze nie ma rozporządzeń wykonawczych w niektórych dziedzinach tejże ustawy, spotkanie wyjaśniło wiele problemów, z jakimi spotkają zarówno organizatorzy, ludzie biorący udział w imprezach masowych, jak organy wydające zezwolenia.

Krystyna Kościewicz


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444