Home

Ilość odsłon: 5783   Data publikacji:  2004-09-26

Hajnowski oddział chirurgiczny może wykonywać i wykonuje zabiegi o poziomie klinicznym czyli z I stopniem referencji.

Jest to niewątpliwie zasługa personelu medycznego obsługującego oddział ale również wpłynął na to generalny remont wszystkich pomieszczeń, którego dokonano w połowie b.r.
Od niedawna hajnowska chirurgia może poszczycić się nową salą tzw. wzmożonego nadzoru wyposażoną w monitory i kompletną infrastrukturę. Ponadto doposażono oddział w nowe urządzenia medyczne. Komfortowe warunki oferowane są również na salach chorych, które wyposażone są w ciągi sanitarne (łazienki). Kolorowa elewacja, piękne posadzki, nowe wyposażenie oraz gustowne urządzenie sal z pewnością pomogą chorym łatwiej przetrwać czas leczenia i zachować w pamięci mimo cierpienia przyjemny obraz szpitala. Dodatkowo wyremontowano również pracownię endoskopii znajdującą się na oddziale wewnetrznym.
24 września w obecności władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego oddziału chirurgicznego.


Dyrektor SPZOZ Grzegorz Tomaszuk

Dyrektor SPZOZ Grzegorz Tomaszuk przywitał gości a zaproszono : Jego Ekscelencję gen. bryg. Księdza Biskupa Mirona Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Marka Strzalińskiego – Wojewodę Podlaskiego, Jerzego Półjanowicza – Wicewojewodę Podlaskiego, Janusza Krzyżewskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, Krzysztofa Tołwińskiego – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Adama Kurlutę – Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Prof. Zbigniewa Puchalskiego - Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Chirurgii Ogólnej, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prof. Wiktora Łaszewicza - Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Gastroenterologii, Prof. Jerzego Roberta Ładnego - Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Medycyny Ratunkowej, Przewodniczącego Oddziału Białostockiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prof. Zdzisława Piotrowskiego - Kierownika II Kliniki Chirurgii Ogólnej Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Jerzego Panasiuka – Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego, Wiesława Mickiewicza – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ks. Dziekana Michała Niegierewicza – Proboszcza Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce, ks. Wikariusza Tomasza Szmurło – z Parafii Rzymsko -
Katolickiej Podwyższenia Św. Krzyża w Hajnówce.
Ponadto:
Władze Powiatu Hajnowskiego: Włodzimierza Pietroczuka – Starostę Hajnowskiego, Jerzego Siraka – Wicestarostę Hajnowskiego – Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce, Mikołaja Michaluka – Przewodniczącego Rady Powiatu
Hajnowskiego
Władze Miasta: Anatola Ochryciuka - Burmistrza Miasta Hajnówka, Jakuba Ostapczuka - Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka
oraz wójtów okolicznych gmin, personel szpitala w Hajnówce, przedstawicieli sąsiednich SPZOZ-ów oraz przedstawicieli lokalnych mediów.


Zaproszeni goście

Przede wszystkim Dyrektor SPZOZ przywitał sponsorów, dzięki hojności których był możliwy remont oddziału chirurgicznego w Hajnówce :

 • Burmistrz i Rada Miasta Hajnówka

 • PZU Życie S.A. Oddział w Białymstoku

 • PKO Bank Polski S.A. Oddział w Hajnówce

 • Wójt Gminy Hajnówka

 • Wójt Gminy Czeremcha

 • Bank Spółdzielczy w Hajnówce

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

 • „Ceramika Budowlana Lewkowo”, Sp. z o.o.

 • Firma NIKOM w Dubinach

 • Firma Stef – Mar w Hajnówce

 • Pan Aleksander Kondratiuk

 • Firma „Aesculap – Chifa”

 • Telewizja Kablowa w Hajnówce

 • Opolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TON” w Hajnówce

 • Pan Stefan Wasiluk - Notariusz

 • Restauracja „Leśniczanka”

Serdecznie dziękuję w imieniu Dyrekcji SPZOZ – u, naszych pracowników (bo przecież będziemy pracować w lepszych warunkach), a przede wszystkim w imieniu naszych pacjentów, bo dzięki temu komfort leczenia w naszym Szpitalu znacznie się poprawił - powiedział dyrektor Grzegorz Tomaszuk wręczając sponsorom wspólnie ze Starostą Powiatu Hajnowskiego Włodzimierzem Pietroczukiem pamiątkowe dyplomy-podziękowania. Dyplomy podpisane zostały przez Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce Jerzego Siraka, Ordynatora Oddziału Chirurgicznego dr n. med. Wojciecha Tołwińskiego, Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem dla Przewlekle Chorych lek. med. Mirosławę Czykwin oraz Dyrektora SPZOZ Grzegorza Tomaszuka.


Podziękowania sponsorom

Zebrani na uroczystości goście mogli następnie zwiedzić oddział chirurgiczny oraz uczestniczyć w jego poświęceniu, którego dokonali duchowni prawosławni i katoliccy.


Jego Ekscelencja gen. bryg. Księdz Biskup Miron Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego ofiarował Ordynatorowi Oddziału Chirurgicznego dr n. med. Wojciechowi Tołwińskiemu pamiątkową ikonę.


Wyremontowana dodatkowo w ramach zebranych od sponsorów pieniędzy pracownia endoskopii.

Uroczystość otwarcia oddziału była również okazją do wyróżnienia zasłużonych pracowników SPZOZ w Hajnówce. Minister Zdrowia Marek Balicki na wniosek Pana Starosty Hajnowskiego wyróżnił odznaką honorową za zasługi dla ochrony zdrowia pracowników :

 • Wiktora Bura

 • Włodzimierza Mantiuk

 • Eugenię Niegierewicz

 • Walentynę Sosna -Ziniewicz

 • Marię Stelmach

 • Lucynę Szpakowicz


Wyróżnieni pracownicy SPZOZ w Hajnówce

JZ

Inne informacje o oddziale chirurgicznym SPZOZ >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444