Home

Ilość odsłon: 4274   Data publikacji:  2004-09-23


Hajnowskie Centrum Wspierania Biznesu

 

Od początku września br w nowej siedzibie przy ul. Wierobieja 30 działa Centrum Wspierania Biznesu, prowadzone przez Podlaską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach prowadzonej działalności centrum oferuje bezpłatne usługi doradcze w zakresie doradztwa podstawowego z następujących dziedzin:

  • administracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,

  • zarządzanie przedsiębiorstwem (prawo, marketing, finanse, podatki i inne),

  • zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej (kredyty, pożyczki, poręczenia, leasing),

  • dostępne programy pomocowe (bezzwrotne dotacje udzielane w ramach Phare, SPO, ZPORR).

Bezpłatne doradztwo przeznaczone jest dla:

  • osób podejmujących działalność gospodarczą,

  • małych i średnich firm

W Centrum Wspierania Biznesu przedsiębiorca m.in. może uzyskać informacje na temat otrzymania dotacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Doradcy oferują bezpłatną pomoc w tworzeniu wniosków o dotacje, a także odpłatne wykonywanie biznes planów i studiów wykonalności.
W przyszłości w hajnowskim centrum planowane jest uruchomienie punktu udzielania pożyczek.
Jedną z form przekazywania przez CWB informacji o zasadach ekonomiki, jest utworzenie w Liceum im. M.C. Skłodowskiej Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości i Mentoringu. Należą do niego uczniowie, którzy zainteresowani są przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do poruszania się w gospodarce rynkowej. Efektem wspólnej pracy wykładowców i młodzieży będzie powstanie projektu i biznes planu na pozyskanie dla szkoły dotacji o wysokości do 1500
€.

 


Pracownicy hajnowskiego Centrum Wspierania Biznesu. Od lewej: Alicja Orzechowska, Tomasz Sacharczuk, Jolanta Aleksandruk.

 

ZAPRASZAMY do Centrum Wspierania Biznesu prowadzonego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego: Hajnówka, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, tel. (085) 682 51 87
 

Oraz :
Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 113d, tel. (085) 730 18 42
Białystok, ul. Starobojarska , tel. (085) 740 86 71
Mońki, ul. Niepodległości 11B, tel. (085) 716 61 91
Siemiatycze, ul. Pałacowa 19, tel. (085) 656 13 42
Augustów, ul. Brzostowskiego 10A, tel. (087) 643 29 05
Łomża, ul. Polowa 53, tel. (086) 215 16 90
Sokółka, ul. Lelewela 2, tel. (085) 711 88 80
 

Projekt dofinansowany przez POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


JZ
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444