Home

Ilość odsłon: 4827   Data publikacji:  2004-08-10

Półkolonie zorganizowane przez hajnowską parafię Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ponad 60 dzieci, w tym 16 z Ukrainy, wypoczywa na dorocznych półkoloniach, zorganizowanych przez hajnowską parafię Podwyższenia Krzyża Świętego.
- Jestem już ósmy raz w Polsce. A ja piąty. Za każdym razem mieszkamy przy polskich rodzinach – chwalą się Romek Głuszek Irena Samborska, uczestnicy półkolonii. - Czujemy związek z Polską, chociaż w domach rozmawiamy po ukraińsku. Część z nas jest z Szumska, a część z Krzemieńca. Krzemieniec, to piękne miasto. To u nas urodził się Juliusz Słowacki.
- Uczymy się różnych piosenek, chodzimy do kościoła, na wycieczki, bawimy się – opowiadają goście z Ukrainy. - Mieszkamy w hajnowskich rodzinach i widzimy, że w Polsce chyba lepiej się żyje niż na Ukrainie.
Na dwutygodniowe zajęcia, co roku przychodzą dzieci głównie z biedniejszych rodzin, często wielodzietnych. Dzieci z Ukrainy, przyjechały na kolonie w kościele po raz pierwszy. Dotychczas hajnowska parafia zapraszała młodzież z Białorusi.

Półkolonie wymyślił proboszcz Marian Świerszczyński.
- Chodzi o integrację, aby ukraińskie dzieci poznały warunki w rodzinach polskich – mówi proboszcz Marian Świerszczyński, pomysłodawca półkolonii. – Hajnowskie dzieci, przychodzące na zajęcia, pochodzą z rodzin wielodzietnych i potrzebujących szczególnego wsparcia. Dlatego staramy się, aby program był bardzo urozmaicony. Oprócz zabaw i wycieczek, mamy na uwadze przekazanie ważnych wartości duchowych, dobrego wychowania, kultury osobistej. Jednego dnia podróżowaliśmy kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej aż do Topiła. Innego dnia mieliśmy zajęcia w Hajnowskim Domu Kultury. Odbyliśmy też wycieczkę do Powiatowej Komendy Policji, a innym razem do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Wybieramy się także do Białowieży i na wycieczkę po Podlasiu.

Na pólkoloniach, wypoczywają dzieci bez względu na wyznanie. Wszystkie są uczniami szkół podstawowych. W organizacji półkolonii, pomaga parafialny oddział Caritas. Zespół wychowawczy, to młodzież z ruchu „Światło Życia”. – Opiekuję się akurat najmłodszą grupę i widzę, że dzieci potrzebują codziennego przytulania, nawet chłopcy – mówi Jowita Sielska, animatorka z Oazy „Światło życia” przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale mamy też sponsorów - dodaje proboszcz Marian Świerszczyński. - Nadleśniczy Jerzy Ługowoj zafundował wyjazd do Topiła i ognisko, pomaga „Wspólnota Polska” a szczególnie w wyżywieniu, wspomagają firmy z Hajnówki, głównie PSS „Społem”, piekarnia „Podolszyńscy” oraz piekarnia Andrzeja Borowika
W poniedziałek, 9 sierpnia, gościem półkolonistów była Joanna, Litwin – Widero, aktorka teatru „Zagłębie” w Sosnowcu. Pani Joanna pochodzi z Hajnówki. Jest absolwentką szkoły przy teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Opowiadała o pracy w teatrze. Od środy, rozpoczną się warsztaty z prawdziwą aktorką.

Krystyna Kościewicz


Joanna, Litwin – Widero, aktorka teatru „Zagłębie” w Sosnowcu

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444