Home

Ilość odsłon: 4320   Data publikacji:  2004-10-08

10 lat istnienia Hajnowskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Abstynenta „Dąb”

13 listopada 2004r. Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynenta „Dąb” obchodzi 10-cio lecie swojego istnienia. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy kilku osób zainteresowanych ruchem trzeźwościowym, abstynenckim i chętnych propagować trzeźwy styl życia. Dzięki przychylności i zrozumieniu władz miasta Stowarzyszenie otrzymało lokal w którym można było realizować swoją działalność.


Budynek klubu

Powstała nieliczna na tamten czas grupa AA , która zaczęła realizować program samopomocy. Krótki czas później uformowała się grupa Al.- anon – grupa osób współuzależnionych czyli tych których bliskich dotknął problem uzależnienia od alkoholu. Z upływem czasu Stowarzyszenie wychodziło na zewnątrz, proponując swoją ofertę osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. Organizowano spotkania edukacyjno- informacyjne, oraz integracyjne. Klub w krótkim czasie nawiązał współpracę z innymi klubami z pobliskiego terenu. Przybywało członków Stowarzyszenia, a jego działalność zdobywała zaufanie wśród mieszkańców miasta. Oferta pracy Klubu znalazła swoje miejsce w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce. W związku z tym można było realizować cykl terapeutyczny dla poszczególnych grup. Programy terapeutyczne znalazły zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Z inicjatywy zarządu Klubu został uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym. W wyniku ścisłej współpracy Klubu z punktem konsultacyjnym liczba członków rosła i wymagało to większej bazy lokalowej. Tu również władze miasta stanęły na wysokości zadania przydzielając na działalność Klubu pomieszczenia przy ulicy Ks. Wierobieja 18. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kościołami, szkołami, lokalnymi mediami i innymi organizacjami. Rokrocznie organizowane są zajęcia terapeutyczne dla poszczególnych grup osób w zależności od zapotrzebowania. Z wynikającej potrzeby Stowarzyszenie zorganizowało dyżury interwencyjno wspierające dla członków rodzin z problemem alkoholowym. Wśród członków klubu są obecnie absolwenci Studium Pomocy Psychologicznej, Programu Rozwoju Osobistego, oraz wielu szkoleń mających za zadanie przygotowanie do pracy z osobami potrzebującymi pomocy w tym również z dziećmi.
W dniu dzisiejszym Klub zrzesza 50 członków. Odbywają się tu cyklicznie zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, warsztatowe z przeznaczeniem dla członków Klubu jak i wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta.


Spotkanie z terapeutą

Rokrocznie organizowane są spotkania integracyjne propagujące życie na trzeźwo, zabawy choinkowe dla dzieci, spotkania opłatkowe, wyjazdy do zaprzyjaźnionych klubów innych miast w całym kraju. W klubie odbywają się spotkania grupy AA w każdą środę i piątek o godzinie 18, oraz grupy Al.-anon w każdy poniedziałek o godzinie 18. Poza tym Klub jest czynny codziennie od 10 do 12 i od 16 do 21. Soboty, niedziele i święta od 16 do 20. Dyżury interwencyjno wspierające dla członków rodzin z problemem alkoholowym – wtorki od 14.30 do 19.30. Wszystkich chętnych i zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Program 12 kroków

Jerzy Daniluk

HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUB
ABSTYNENTÓW „DĄB” W HAJNÓWCE
UL. KS. WIEROBIEJA 18


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444