Home

Ilość odsłon: 3015   Data publikacji:  2004-10-06

Seminarium „Rola Zarządzania Jakością w dostosowaniu Przedsiębiorstw do wymogów Rynku Wewnętrznego UE”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Zakład Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach organizuje w ramach Programu Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki i Pracy i Regionalnego Programu Promocji Jakości seminarium nt. „Rola Zarządzania Jakością w dostosowaniu Przedsiębiorstw do wymogów Rynku Wewnętrznego UE”.
Program seminarium:
1. Znaczenie systemów zarządzania jakością dla wizerunku konkurencyjności polskich firm na rynku UE.
- Przedmiot i zastosowanie serii norm PN-EN ISO 9000
- Struktura i wymagania normy ISO 9001:2000 dotyczącej systemów zarządzania jakością
- Zastosowanie normy ISO 9001:2000 w procedurach oceny zgodności wyrobów z wymaganiami Dyrektyw Nowego i/lub Globalnego Podejścia (moduły D, E i H oraz ich odmiany)
2. Przykłady praktycznych rozwiązań:
- projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością – praktyczne wskazówki
- prezentacja firmy posiadającej certyfikowany system zarządzania – dochodzenie do certyfikatu i korzyści z jego posiadania.

Wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia ( podając nazwę i adres firmy, imię i nazwisko osoby zgłoszonej, tel./fax. e – mail) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na adres: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, 15 – 888 Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 , faksem 085 74 85 146 lub e-mailem: krystyna.tarasiuk@umwp-podlasie.pl

Seminarium odbędzie się w Białymstoku w Hotelu Gołębiewski w dniu 28 października 2004 r. Udział w seminarium jest bezpłatny a każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz stosowne ZAŚWIADCZENIE.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 10 października 2004. Ilość miejsc ograniczona.
 


 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444