Home

Ilość odsłon: 3124   Data publikacji:  2004-10-05

Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw - Kanadyjski Program Pożyczkowy

Centrum Wspierania Biznesu, prowadzone przez Podlaską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości mające swoją siedzibę w Hajnówce przy ul. Wierobieja 30 oferuje przedsiębiorcom pożyczki w ramach Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego.

Kanadyjski Program Pożyczkowy kierowany jest do firm, które między innymi z uwagi na brak wymaganego zabezpieczenia kredytu bankowego czy też ograniczone możliwości podejmowania przez banki podwyższonego poziomu ryzyka nie mogą korzystać z oferty kredytowej banków komercyjnych.

Charakterystyka
• Cel – finansowanie rozwoju działalności, w tym środków obrotowych oraz zakupu środków trwałych
• Kwota pożyczki – do 50.000 PLN
• Okres trwania pożyczki – do 3 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
• Prowizje i opłaty – 3% prowizji płatnej jednorazowo w chwili uruchomienia transakcji,
• Oprocentowanie – zmienne, do 12,8% w skali roku
• Zabezpieczenie – na majątku przedsiębiorcy lub firmy bądź osób trzecich

Kryteria
Z pożyczki mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa:
• w których własność prywatna i polska stanowi co najmniej 51%
• które nie prowadzą działalności rolniczej
• które działają dłużej niż 3 miesiące na rynku
• które mają dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki na sfinansowanie dalszego działania i rozwoju
• które mają wyraźnie określony cel pożyczki oraz zaplanowały przepływy środków finansowych
• które posiadają dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku
• nie mają zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
15-073 Białystok
ul.Starobojarska 15
tel. 85/ 740 – 86- 70 lub 85/ 740-86-72
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444