Home

Ilość odsłon: 3287   Data publikacji:  2004-10-26

UWAGA. Komunikat KPP w Hajnówce

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ul. A. Krajowej 1 informuje, że od dnia 1 października 2004r. zmieniły się numery telefonów do komendy. Nowe numery są następujące:

1. Centrala – 873-42-00
2. Sekretariat Komendanta – 873-42-17
3. Sekretariat Sekcji Kryminalnej – 873-42-78
4. Kierownik dzielnicowych – 873-42-33
5. Kierownik Referatu Ruchu Drogowego – 873-42-62
6. Inspektor ds. nieletnich – 873-42-73

Nadal aktualny jest numer alarmowy – 997
Nadal aktualny jest numer policyjnego telefonu zaufania – 682-50-55
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444