Home

Ilość odsłon: 6386   Data publikacji:  2004-10-15

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podsumowania pracy nauczycieli i wyrażenia wdzięczności za ich trud i poświęcenie. 14 października w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia nagród w dowód uznania pracy pedagogicznej i wychowawczej nauczycielom hajnowskich szkół i przedszkoli.
Burmistrz Anatol Ochryciuk podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ofiarną pracę włożoną w nauczanie oraz złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
"...Dziękuję Wam i abyście nigdy nie ustawali w ofiarnym krzewieniu wiedzy i w wychowaniu uczniów..."


Od lewej: Burmitrz Anatol Ochryciuk, Przewodniczący Rady Miasta Jakub Ostapczuk, Inspektor Zespołu Oświaty Eugenia Marczuk i Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Hajnówce Alina Pytel

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka otrzymali:
- Maria Kruk Nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce– za wysokie wyniki w zakresie nauczanego przedmiotu oraz działalność wychowawczą
- Teresa Czemerych Nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 w Hajnówce– za wieloletnią, innowacyjną pracę pedagogiczną i dzielenie się swoimi doświadczeniami metodycznymi i wiedzą z innymi nauczycielami hajnowskich szkół
- Janusz Ludwiczak Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce- za wieloletnią pracę w szkole i szerzenie ducha sportu wśród młodzieży
- Taisa Kerschbaum Nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce- za wieloletnią działalność oświatową, promowanie szkoły na łamach prasy, a przede wszystkim za wkład pracy w przygotowanie uczniów do licznych konkursów
- Walentyna Tichoniuk Nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce- za wieloletnią pracę wychowawczą i pedagogiczną oraz szczególne zasługi dla szkoły
- Alina Panasiuk Nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce– za aktywną działalność na rzecz uczniów a także za wprowadzanie nowatorskich form pracy
- Grażyna Wnuczko Nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce– za szczególne zasługi dla uczniów, kształtowanie ich świadomości ekologicznej, a także rozbudzanie w młodzieży wrażliwości kulturalnej
- Świetłana Oniszczuk Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce– za wieloletnią aktywną pracę pedagogiczną oraz wzorowe wypełnianie obowiązków z zakresu kierowania placówką oświatową
- Ewa Katarzyna Małaszewicz Nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 6 w Hajnówce– za wysokie wyniki w zakresie nauczanego przedmiotu oraz prowadzonych zajęć pozalekcyjnych owocujących licznymi sukcesami wychowanków, a także za świeże i nowatorskie spojrzenie na metody i formy pracy edukacyjnej
- Mirosława Nikończuk Nauczycielka Przedszkola Nr 1 w Hajnówce– za nowatorskie podejście do pracy z dziećmi i innowacyjne metody pedagogiczne owocujące licznymi sukcesami wychowanków
- Jolanta Wołkowycka Nauczycielka Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce– za efektywną pracę wychowawczo- dydaktyczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także stosowanie innowacyjnych metod pracy
- Jolanta Piekut Nauczycielka Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce– za pracę i ogromne zaangażowanie w na rzecz dzieci i środowiska przedszkolnego
- Aniela Kot Nauczycielka Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce– za wieloletnią pracę i ogromne zaangażowanie na rzecz dzieci i środowiska przedszkolnego

 
Nagrodzeni nauczyciele

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444