Home

 
"Arbeit und Leben" (Praca i życie)

W Urzędzie Miasta w Hajnówce odbyło się 13 maja kolejne spotkanie władz miasta z grupą uczestników niemieckiego programu "Arbeit und Leben" (Praca i życie) z Niemiec.
Program ten obejmuje 5 dni urlopu edukacyjnego dla niemieckich obywateli, którzy swoje plany inwestycyjne zamierzają realizować w Polsce.
Podczas spotkania zadawano pytania o możliwości prowadzenia lokalnego biznesu, politykę władz wobec potencjalnych inwestorów oraz szczegóły funkcjonowania hajnowskiego samorządu.
Burmistrz Anatol Ochryciuk zaprezentował niemieckim gościom miasto oraz przedstawił walory regionu Puszczy Białowieskiej. Omawiał szczegółowo możliwości inwestowania w turystykę w Hajnówce - przyszłym centrum ruchu turystycznego regionu. Omawiana była lokalna baza noclegowa i możliwości jej poszerzenia oraz przyszłe inwestycje samorządowe w poprawę regionalnej infrastruktury.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444