Home

 
Spotkanie z przedsiębiorcami

20 maja odbyło się kolejne spotkanie władz samorządowych z przedsiębiorcami Hajnówki i Ziemi Hajnowskiej. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Jerzy Szczawiński z-ca dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, Elżbieta Zabrocka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce oraz Eugeniusz Krawczuk z-ca kierownika Oddz. Urzędu Celnego w Czeremsze.
Omawiane były tematy obrotu handlowego z krajami Unii Europejskiej, zasady korzystania z obowiązku deklaracji celnej INTRASTAT oraz formy jej składania. Naczelnik  E. Zabrocka przedstawiła informację na temat niektórych zagadnień obsługi przedsiębiorstw przez urzędy skarbowe.
Burmistrz Anatol Ochryciuk i w-ce starosta Jerzy Sirak zapoznali uczestników spotkania z aktualną sytuacją w regionie za szczególnym uwzględnieniem starań samorządów o pozyskanie funduszy strukturalnych na zaplanowane inwestycje.
Spotkanie zakończyły rozmowy bilateralne.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444