Home


Prowadzisz wymianę handlową z krajami Unii  ?
Zapoznaj się już dziś ze zmianami jakie nastąpią od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zapoznaj się ze systemem  INTRASTAT!

  • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczać będzie nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten będzie polegał na przekazywaniu co miesiąc deklaracji INTRASTAT, w których będą podawane dane o zrealizowanych obrotach towarowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
  • W Polsce trwają prace nad wdrożeniem systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki handlu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dla którego źródłem danych będą deklaracje INTRASTAT. System ten będzie obowiązywał w Polsce od 1 maja 2004 r.
  • Jednocześnie prowadzone są prace przygotowawcze do pilotażu w zakresie systemu INTRASTAT.
  • GUS - będzie sukcesywnie rozszerzał zakres informacji o systemie INTRASTAT, podając je do wiadomości publicznej.

Informacje szczegółowe znajdziesz pod adresami:

  1. INFORMACJE PODSTAWOWE O SYSTEMIE INTRASTAT
  2. PILOTAŻ W ZAKRESIE SYSTEMU INTRASTAT
  3. SPECYFIKACJA XML DLA SYSTEMU INTRASTAT
  4. ADRESY STRON INTERNETOWYCH DOTYCZĄCYCH SYSTEMU INTRASTAT W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE
  5. KONTAKT

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444