Home


Żeremie w Hajnówce ?

W Hajnówce zamieszkały bobry. Ślady ich działalności można podziwiać tuż przy Szkole Podstawowej nr 6, u zbiegu ulic Nowowarszawskiej i Bielskiej.

 

Zwierzętom nie przeszkadza znaczny ruch kołowy na drodze prowadzącej z Hajnówki do Bielska Podlaskiego. Ich życiu nie zagrażają też głośne zabawy dzieci, ani bardzo bliskie sąsiedztwo domostw ludzkich. Tej zimy mocno podgryzły starą topolę, rosnącą przy hajnowskiej rzeczce Leśna.

 

Obecności bobrów nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy tego puszczańskiego miasta. Owszem, zdarzało się, że przychodziły żubry, dziki, ale nie bobry. Zamieszkały nad Leśną, a jeszcze dwadzieścia lat temu, ciecz, która płynęła w tej rzeczce, w niczym nie przypominała wody. Teraz, pływają tu ryby, jak przed stu laty, kiedy jeszcze nie wybudowano fabryki „Chemicznej”, zajmującej się suchą destylacją drewna. Ścieki z tego zakładu były zmorą hajnowian przez dziesiątki lat. Obecność bobrów w Hajnówce, jest namacalnym dowodem czystości wody i powietrza.

Krystyna Kościewicz


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444