Home


"Zanim czas nas rozkruszy...
Na krzyżówce życia znaleźć skrawek lądu
na ulicy serca
na ulicy duszy"

W Hajnowskim Domu Kultury można oglądać wystawę prac plastycznych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Wystawiane eksponaty obejmują fotografie, obrazy malowane lub wyszywane na płótnie, rzeźby i rękodzieło ludowe.
Możemy podziwiać tu wielkie talenty, dzieła na miarę prawdziwych artystów - powiedział Burmistrz Miasta Hajnówka Anatol Ochryciuk obecny na otwarciu wystawy.
Swoje prace wystawiają tu osoby wyłącznie niepełnosprawne, często po wieloletniej terapii zajęciowej. Uczymy ich wyzwalania odruchów wrażliwości - poinformowała zebranych Zenaida Kiendyś kierownik hajnowskiego ŚDS otwierając dzisiejszą uroczystość.
Eksponowane prace wykonywane były pod kierunkiem opiekunów Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce:

  • Marty Anny Świtalskiej - Świć

  • Ireny Kowalczuk

  • Honoraty Szerszunowicz

  • Zbigniewa Leszczyńskiego

  • Stanisława Wereszczyńskiego


Otwarcie wystawy. Od lewej:  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Zenaida Kiendyś, Burmistrz Anatol Ochryciuk, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Szymaniuk, Przewodniczący Rady Miasta Jakub Ostapczuk


Zaproszeni goście


Uczestnicy wystawy i zaproszeni goście

Opiekunowie

Marta Anna Świtalska - Świć, Irena Kowalczuk


Zbigniew Leszczyński, Stanisław Wereszczyński

JZ


Podstawowy cel Środowiskowego Domu Samopomocy to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych. Osoby dotknięte chorobami psychicznymi pozostają zazwyczaj w izolacji społecznej, funkcjonując na marginesie życia społecznego. Środowiskowy Dom Samopomocy umożliwia powrót i integrację społeczeństwa z tymi, których odsunięto na margines. Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może być każda osoba,  bez względu na płeć, wyznanie, czy wykształcenie. Osoba ta powinna mieć ukończone 18 lat i orzeczenie lekarskie rozpoznające chorobę bądź zaburzenie psychiczne. Zakresem działania ŚDS jest: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia , obniżanie napięć psychicznych, rozwijanie akceptacji siebie i otoczenia, organizowanie czasu wolnego, ułatwianie kontaktów z otoczeniem, przedłużenie czasu remisji, odciążanie rodzin pacjentów, nauka odpowiedzialności za siebie i za grupę oraz podejmowania decyzji, usprawnienie ruchowe i integracja grupy ludzi z zaburzeniami psychicznymi.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444