Home


Bal na zakończenie Ferii w Puszczy Białowieskiej

Ferie w Puszczy Białowieskiej zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zakończyły się 7 lutego balem karnawałowym w Hajnowskim Domu Kultury. Zabawę zorganizowali młodzi uczestnicy ferii przy współudziale Hajnowskiego Oddziału Caritas, HDK, księży zaangażowanych w prace w stowarzyszeniu oraz innych instytucji i ludzi dobrej woli.
Bal rozpoczął uroczysty Polonez w wykonaniu młodzieży, która przed występem pobierała lekcję tańca w ramach warsztatów psychologiczno-muzycznych objętych programem uczestnictwa w  zimowym wypoczynku.
W zabawie uczestniczyli zaproszeni goście, którzy wspierali Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przez cały okres trwania ferii.

Uroczysty Polonez był częścią inauguracyjną balu

Uroczystość otworzył Andrzej Skiepko Dyrektor HDK oraz Ks. Prałat Marian Świerszczyński

Uczestnicy Ferii w Puszczy Białowieskiej  podziękowali wszystkim ludziom dobrej woli, rodzicom, księżom za wsparcie KSM oraz Panu Bogu za opiekę nad młodzieżą.

Zabawa trwała wiele godzin

JZ

Tu znajdziesz więcej informacji o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444