Home

Ilość odsłon: 5502   Data publikacji:  2004-07-28

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce wyróżniony w konkursie na najlepszy Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkół Zawodowych.

Pięć nagród i kilkadziesiąt wyróżnień przyznano podlaskim szkołom w konkursie na najlepszy Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkół Zawodowych.
Konkurs jest częścią projektu Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego, realizowanego w województwie podlaskim dzięki dofinansowaniu z unijnego programu Phare 2001.
Pierwsza nagroda, w postaci sprzętu komputerowego o wartości 30 tys. euro, trafi do Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Cztery równorzędne drugie nagrody, w wysokości 25 tys. euro, otrzymały Augustowskie Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku oraz Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim.
Komisja przyznała jeszcze dziesięć wyróżnień I stopnia oraz dwadzieścia pięć wyróżnień II stopnia. W sumie na nagrody przeznaczono 170 tys. euro.
„Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego” to czwarty podprojekt realizowany w ramach programu UE Phare 2001 Spójność Społeczno – Gospodarcza, którego pełna nazwa brzmi „Budowanie potencjału – Lokalne porozumienia na rzecz zatrudnienia”.
Podprojekt ten skierowany jest do nauczycieli szkół zawodowego, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz lokalnych partnerów rynku pracy. Jego głównym celem jest wsparcie nauczycieli szkolnictwa zawodowego w opracowaniu i realizacji przedsięwzięć w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego, co w konsekwencji przyczyni się do zapobiegania trwałemu bezrobociu wśród młodzieży. Osiągnięcie tego celu wymagało konsultacji oraz zawarcia porozumień lokalnych szkół zawodowych z licznymi partnerami społecznymi.

Wyróżnienia I stopnia - sprzęt dydaktyczny o charakterze IT o wartości 1,5 tys. euro otrzymują:

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku

  • Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

  • Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

  • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży

  • Zespół Szkół w Marianowie

  • Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim

  • Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

  • Zespół Szkół Rolniczych w Różanymstoku

  • Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu

  • Zespół Szkół nr 5 w Suwałkach

"Projekt zmusza szkoły do poznania lokalnego rynku pracy i wymusza nowy sposób myślenia. Poza tym przygotowuje je do pisania kolejnych projektów, dzięki którym mogą liczyć na dodatkowy sprzęt” – mówi zastępca dyrektora WUP Tomasz Zalewski. Szkoły będą bowiem mogły korzystać z szans jakie otwiera przed nimi Europejski Fundusz Społeczny.


Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

Źródło: www.wrotapodlasia.pl


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444