Home

Ilość odsłon: 5382   Data publikacji:  2004-07-28

Uniwersytet w Teremiskach

Wykład prof. Bronisława Geremka zakończył drugi rok działalności Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach koło Hajnówki.

Pracę Uniwersytetu organizuje Danuta Kuroń, żona Jacka oraz założona przez niego fundacja SOS. Słuchaczami placówki w Teremiskach były w tym roku akademickim 34 osoby. Są to uzdolnieni młodzi ludzie z terenów wiejskich, którzy otrzymali stypendia od fundacji SOS.

Uniwersytet w Teremiskach rozpoczął swoją działalność w październiku 2001 r. według pomysłu zmarłego niedawno Jacka Kuronia. Była to realizacja jednej z jego idei - oświaty dla tych, których na nią nie stać. Trafiają tu osoby z całej Polski.
Pierwszy rok studenci spędzają w Teremiskach, drugi - w Wawrze na przedmieściach Warszawy. Wykłady prowadzą m.in. Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek czy Maja Komorowska. Nie ma tu typowych przedmiotów nauczania.
Studenci skupiają się na poznawaniu świata, rozszerzaniu ciekawości, nabraniu wiary w siebie itp. Uczy się ich współpracy na poziomie lokalnym, obsługi komputera, stawia się na języki.

Źródło: Gazeta Wyborcza


 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444