Home

 
Nasza wschodnia granica - jak jest strzeżona ?

Nasza wschodnia granica jest zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
Jak jest strzeżona, czy jest dobrze przygotowana do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa nienaruszalności granic ?
Nad jej bezpieczeństwem czuwa Podlaski Oddział Straży Granicznej. Ponieważ jest to jedyny oddział w Polsce, posiadający zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną granicę UE - wiąże się z tym szczególna odpowiedzialność.
Od kilkunastu lat przygotowywano się do podjęcia tego zadania. I tak m.in. stworzone zostały nowe regulacje prawne dające funkcjonariuszom szerokie kompetencje, wybudowano szereg nowych jednostek granicznych, skracając tym samym długość chronionych przez nie odcinków. Wreszcie - i to chyba najważniejsze - stale rośnie liczba osób w zielonych mundurach, służących bezpośrednio na granicy państwa. Obecnie Straż Graniczna opiera się na profesjonalnej kadrze - wyszkolonej i znającej języki obce.


ciągnik Honda TRX 300 FWX.

W ciągu ostatniej dekady system ochrony wschodniej granicy Polski uległ gruntownym zmianom: począwszy od rozbudowy infrastruktury, poprzez kadrowe wzmocnienia jednostek organizacyjnych, aż po unowocześnienie wyposażenia. W 1993 r. w Polsce przyjęto „Harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie uszczelniania granicy państwowej w latach 1993-1995”, określający rozbudowę sieci strażnic i ich modernizację oraz wskazujący zadania w zakresie uzupełnienia obsady kadrowej strażnic, kompanii odwodowych i grup operacyjno-rozpoznawczych a także wymiany i uzupełnienia wyposażenia jednostek granicznych w środki transportu i łączności. 


Strażnica w Dubiczach Cerkiewnych

I tak, w latach 1993 – 2002 powołano w strukturach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 10 strażnic: w Szypliszkach, Wiżajnach, Puńsku, Krynkach, Mielniku, Nowym Dworze, Płaskiej, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych i Michałowie. Działania dostosowawcze do norm UE wspierane są funduszami z programów PHARE. Z tego tytułu PoOSG w ostatnich latach otrzymał m.in. nowe samochody terenowe, nowoczesne środki łączności, broń osobistą, ubrania uniwersalne oraz na złą pogodę; sprzęt komputerowy, czytniki paszportów oraz noktowizory.
Wejście do UE wiąże się również z koniecznością poprawy skuteczności kontroli ruchu granicznego przy jednoczesnym zapewnieniu jego płynności. Oznacza to otwieranie nowych przejść granicznych, modernizację przejść już istniejących, a także rozszerzanie w nich zakresu ruchu. W ciągu ostatniej dekady na Podlasiu przybyły dwa punkty, w których można przekraczać granicę – w Budzisku i Bobrownikach. Obecnie również trwa modernizacja przejścia drogowego w Kuźnicy, które ma stać się w najbliższej przyszłości największą placówką tego typu na ścianie wschodniej.


Strażnica w Narewce

Od momentu powstania w 1991 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej systematycznie jest wyposażany w nowoczesny sprzęt transportowy, informatyczny oraz techniki specjalnej.
 

 


pistolet maszynowy PM – 98

I tak, między innymi są to:

 1. Pojazdy:
  • samochody osobowe VW Golf, VW Vento, ŠKODY Superb, Octavia, Fabia;
  • mikrobusy VW Caravella, Transporter, Syncro;
  • samochody osobowo-terenowe Land Rover LR90, LR 110;
  • samochody do obserwacji dzienno-nocnej;
  • motocykle Honda;
  • skutery śnieżne Scandic;
  • ciągniki TRX 300 FWX.
  • KTM
    
 2. Broń i wyposażenie specjalne:
  • pistolety Glock-17;
  • pistolety Cz-75;
  • pistolety P-99
  • rewolwery 38 r;
  • pistolety P-83;
  • pistolety maszynowe PM – 98;
  • gogle noktowizyjne Lunos 1 / 4;
  • kamizelki kuloodporne.
   
 3. Środki latające
  • śmigłowiec PZL „KANIA”;
  • samolot PZL 104 M „WILGA”


samolot PZL 104 M „WILGA”

Opracowano na podstawie danych Podlaskiej Straży Granicznej


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444