Home

 
Pamięci Zesłańców deportowanych na Sybir i w stepy Kazachstanu z Hajnówki i okolic

Koło Terenowe Związków Sybiraków w Hajnówce obchodziło w dniu 27 czerwca niezwykłą, podniosłą uroczystość. W Kościele Podwyższenia Krzyża Św. została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca deportację mieszkańców Hajnówki i okolic na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939-1951.


Pamięci Zesłańców deportowanych na Sybir i w stepy Kazachstanu z Hajnówki i okolic, zmarłych na obcej ziemi wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót - Sybiracy
(Tablicę zaprojektował i wykonał hajnowski rzeźbiarz Jarosław Perszko)

Czerwiec jest miesiącem tragicznych wspomnień wielu Polaków, bo w tym miesiącu 64 lata temu odbyły się masowe deportacje obywateli polskich. Wyrwani z domów, często w nocy, mając często pół godziny na spakowanie, w nieludzkich warunkach transportowani, trafiali po 3-4 tygodniach podróży do obozów pracy, łagrów, kołchozów - gdzie głód, zimno, choroby i mordercza praca zabijały jedno po drugim.
W latach 1940-41 wywieziono na Syberie i do Kazachastanu ok. 2 mln. ludzi. Wróciło ich tylko ok. 550 tys. Z Hajnówki wywieziono 462 osoby, powróciło 150. Obecnie żyje ich 80.
Pomysł wmurowania pamiątkowej tablicy narodził się podczas pobytu w Hajnówce Sybiraczki Walentyny Rozalski.
Pani Rozalski urodziła się w Postołowie, a podczas wojny została wywieziona na Syberię. Po długiej i tragicznej tułaczce, po wojnie osiedliła się na stałe w Stanach Zjednoczonych. Darząc wielkim sentymentem Polskę oraz rodzinne strony wielokrotnie przesyłała z USA dary dla biednych i potrzebujących. Goszcząc w Hajnówce w 2003 roku została członkiem Koła Związku Sybiraków. Odsłonięta 27 czerwca pamiątkowa tablica ufundowana została przez Panią Walentynę Rozalski.
Podczas uroczystości udekorowano odznakami Związku Sybiraków:

  • Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego

  • Burmistrza Miasta Hajnówka Anatola Ochryciuka

  • Walentynę Rozalski

  • Jana Piotrowicza

  • Henryka Łukszę

Fotoreportaż z uroczystości :


Uroczystość uświetnił występ Hajnowskiego Chóru Kameralnego


Sybiracy i zaproszeni goście


Walentyna Rozalski i Walentyna Maciuka - przewodnicząca Terenowego Koła Sybiraków w Hajnówce


Odznakami Związku Sybiraków dekoruje Tadeusz Chwiedź - Prezes Zw. Sybiraków Oddział w Białymstoku, W-ce Prezes Zarządu Głównego Zw. Sybiraków.


Ks. Prałat Marian Świerszczyński, Burmistrz Miasta Hajnówka Anatol Ochryciuk, Walentyna Rozalski i Walentyna Maciuka

Tu znajdziesz więcej informacji o Walentynie Rozalski i jej losach :

 

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444