Home

 
Spotkanie z Izabellą Sierakowską i Barbarą Ciruk

Mieszkańcy Hajnówki 26 czerwca (w sobotę) mięli okazję spotkać się z posłankami do Sejmu RP partii Socjaldemokracja Polska Izabellą Sierakowską i Barbarą Ciruk.


Izabella Sierakowska i Barbara Ciruk.

Zebranych ok. 40 osób wysłuchało genezy powstania Socjaldemokracji Polskiej.
Izabella Sierakowska przedstawiła zebranym historię wewnętrznego konfliktu jaki od długiego czasu istniał w szeregach SLD. Grupa posłów nie zgadzających się z polityką rządu ówczesnego premiera od lat podejmowała próby dokonania wewnętrznych zmian w partii. Efektem braku porozumienia było zawiązanie się przed trzema miesiącami nowej partii politycznej SDPL.
Posłanka I. Sierakowska zapoznała słuchaczy z kulisami ostatnich wydarzeń w sejmie dotyczących udzielenia wotum zaufania rządowi nowego premiera Marka Belki.


Izabella Sierakowska

Mieszkańcy Hajnówki uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane posłankom pytania dotyczące pracy rządu, partii politycznych oraz obecnej sytuacji w kraju.

I.Sierakowska i B.Ciruk spotkały się również z mieszkańcami wsi Stare Berezowo oraz gościły w "Zagrodzie Stefana" w Nowoberezowie gdzie mogły zwiedzić zabytkową wiejską zagrodę oraz na strusiej fermie skosztować strusich jaj .

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444